Pakāpienu un kāpņu laukuma sagatavošanas un remonts (betonēšana). Dekoratīvā un aizsargslāņa izveidošana. Bildes pirms un pēc darbu veikšanas.