Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas laukuma renovācija (trīspusējs līgums). Tehniskā projekta izstrāde, veco dzelzsbetona plāņu demontāža, ieejas mezgla demontāža, jaunu pakāpienu izveidošana (betonēšanas darbi), laukuma izlīdzināšanas darbi, bruģēšanas darbi, ieejas laukuma norobežojošo sienu remonts (t.sk., apmetuma uzklāšana un krāsošanas darbi), metāla ieejas mezgla izgatavošana un uzstādīšana, ratiņbrauktuves izveidošana.